Vincent Caers

Wavefield etude #1

Open deuren ° zondag 30 juni ° 14.00 uur ° 15'
Erekoer, Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen

Percussionist en elektronica-muzikant Vincent Caers heeft zijn eigen improvisatie-software ontwikkeld: lsl.lpsr . Doorheen de samenwerking met kunstenares Sigrid Tanghe zoekt hij hoe beeldende en auditieve processen een vertaling in elkaars wereld kunnen zijn. Naar analogie met Lars Elleström’s 4 spatiotemporele modaliteiten wordt tijd zo een onderdeel van het schilderproces, en krijgt ruimte een prominente plek in het muzikale proces. Game of Life’s wavefield synthese biedt in dat laatste een nieuwe mogelijkheid om via geluid ook met de fysieke ruimte om te gaan. Deze improvisatie-etude geeft een weerslag van de eerste – muzikale – verkenning van wavefield synthese met lsl.lpsr

Vernieuwing en verrassing, daar draait het bij Caers om. Hij reflecteert niet alleen op zijn eigen artistieke output, maar stelt het wezen van zichzelf als artiest in vraag: met welke inzichten en vaardigheden beweegt de hedendaagse performer in de huidige wereld?

Vanuit geluid als medium verkent Vincent Caers de grenzen van muziek als individuele expressie. In diverse interdisciplinaire samenwerkingen onderzoekt hij hoe verschillende artistieke media zich tot elkaar verhouden om van daaruit coherente multimodale performances te realiseren. Daarvoor neemt hij attitudes, werkwijzen en inzichten uit andere disciplines over en past die toe op zijn eigen praktijk. Verwacht grensoverschrijdende geluiden!

Vincent Caers maakt deel uit van Collectief Publiek Geluid, een groep klankkunstenaars, jonge makers en muzikanten actief rond klank en de publieke ruimte. In samenwerking met Musica, Impulscentrum voor Muziek en C-TAKT.